گروه مهندسی- صنعتی هوران مجموعه ای از طراحان و صنعتگران ایرانی می باشد که با توجه به دانش و مهارتهای فردی، طرح، برنامه ریزی و پیاده سازی ایده های جدید درون سازمانی و یا بیرون سازمانی را راهبری می کند. نگرش برجسته این مجموعه مهندسی – صنعتی اول بودن در طرح و برتر بودن در ساخت و تولید می باشد.

مشارکت در طرحهای صنعتی با سایر شرکت ها در خارج از ایران همچون تایوان توانسته است ویژگیهای کیفی و انحصاری محصولات این گروه را ضمانت نماید. اعتقاد به برداشت اطلاعات و همانند سازی از طرح و تولید دیگران در این گروه جایگاهی ندارد و کلیه محصولات انحصاری می باشد.