گروه مهندسی- صنعتی هوران مجموعه ای از طراحان و صنعتگران ایرانی می باشد که با توجه به دانش و مهارتهای فردی، طرح، برنامه ریزی و پیاده سازی ایده های جدید درون سازمانی و یا بیرون سازمانی را راهبری می کند. نگرش برجسته این مجموعه مهندسی – صنعتی اول بودن در طرح و برتر بودن در ساخت و تولید می باشد.

  ادامه مطلب

محصولات هوران دارای یکسال ضمانت
شارژ همزمان 8 گوشی همراه
مدلهای متنوع و مناسب برای کلیه اماکن
ساخت مشترک ایران و تایوان