شما از طریق همین سایت می توانید نسبت به ارسال درخواست های خود اقدام نمائید.

چنانچه درخواست شما ارسال سوکتهای یدکی می باشد خواهشمند است تعداد و مدل را مشخص فرمائید و جهت دریافت خدمات از نمایندگیهای این گروه استان، شهر و نشانی دقیق خود را درج نمائید.

کلیه خدمات نمایندگیهای گروه مهندسی – صنعتی هوران در رابطه با ضمانت یکساله در کشور ایران رایگان می باشد.